Arboristika

Arboristika

✓varno odstranjevanje nevarnih dreves v urbanih območjih

✓obrezovanje in odstranjevanje suhih ter nevarnih vej

✓nameščanje sistemov za podporo krošnje z namenom ohranjanja stabilnosti drevesa

✓čiščenje in popravilo poškodb zaradi neurij

✓reševanje dronov z dreves

✓gozdarske storitve

✓urejanje okolice

✓nameščanje osnovnih in avtomatskih namakalnih ter škropilnih sistemov na tleh in v drevesnih krošnjah