Arboristika

 • varno odstranjevanje nevarnih dreves v urbanih območjih,
 • obrezovanje in odstranjevanje suhih ter nevarnih vej,
 • nameščanje sistemov za podporo krošnje z namenom ohranjanja stabilnosti drevesa,
 • čiščenje in popravilo poškodb zaradi neurij,
 • gozdarske storitve,
 • urejanje okolice,
 • ocena stanja dreves,
 • nameščanje osnovnih in avtomatskih namakalnih ter škropilnih sistemov na tleh in v drevesnih krošnjah,
 • reševanje dronov z dreves.

  Člani naše arboristične ekipe imamo leta izkušenj dela z drevesi – odstranjevanjem nevarnih dreves v urbanih območjih, obrezovanjem in odstranjevanjem suhih ter nevarnih vej, nameščanjem sistemov za podporo krošnje z namenom ohranjanja stabilnosti drevesa, čiščenjem in popravilom poškodb zaradi neurij, oskrbo drevesnih ran in duplin ter ocenjevanjem stanja dreves. Uspešno smo izvedli številne projekte v parkih, na gradovih, urbanih območjih in območjih kulturne dediščine ter oskrbeli na tisoče dreves, med drugim tudi drevesa, stara več kot 200 let. Imamo bogate izkušnje z delom z drevesi na nevarnih in gosto naseljenih terenih, kjer drevesa rastejo nad električnimi napeljavami, strehami, ogradami ali lomljivimi predmeti. Z rutino in s sofisticiranimi metodami privezovanja in spuščanja vej lahko razrešimo tudi najbolj zapletene izzive. Pri izvedbi projektov upoštevamo zdravstveno stanje dreves, želje naših strank in varnost. Pri tem seveda dajemo velik poudarek tudi na ustrezne tehnike obrezovanja, skrb za drevesni kambij in pazljivost pri obremenitvi drevesa ob privezovanju in spuščanju vej. Ob morebitnem odkritju drevesnih ran ali duplin našim strankam predstavimo možne metode zdravljenja in oskrbe, če jih seveda stabilnost in zdravstveno stanje drevesa dopuščata. Nudimo tudi oceno stanja dreves, ki jo lahko izvedemo s pregledom s tal, s plezanjem na drevo ali z dronom. S tal ali s plezanjem na drevo lahko izvedemo tudi ultrazvočne meritve drevesa (za odkrivanje duplin ali razkroja v drevesni krošnji).   

 • varno odstranjevanje nevarnih dreves v urbanih območjih,
 • obrezovanje in odstranjevanje suhih ter nevarnih vej,
 • nameščanje sistemov za podporo krošnje z namenom ohranjanja stabilnosti drevesa,
 • čiščenje in popravilo poškodb zaradi neurij,
 • gozdarske storitve,
 • urejanje okolice,
 • ocena stanja dreves,
 • nameščanje osnovnih in avtomatskih namakalnih ter škropilnih sistemov na tleh in v drevesnih krošnjah,
 • reševanje dronov z dreves.

Člani naše arboristične ekipe imamo leta izkušenj dela z drevesi – odstranjevanjem nevarnih dreves v urbanih območjih, obrezovanjem in odstranjevanjem suhih ter nevarnih vej, nameščanjem sistemov za podporo krošnje z namenom ohranjanja stabilnosti drevesa, čiščenjem in popravilom poškodb zaradi neurij, oskrbo drevesnih ran in duplin ter ocenjevanjem stanja dreves. Uspešno smo izvedli številne projekte v parkih, na gradovih, urbanih območjih in območjih kulturne dediščine ter oskrbeli na tisoče dreves, med drugim tudi drevesa, stara več kot 200 let. Imamo bogate izkušnje z delom z drevesi na nevarnih in gosto naseljenih terenih, kjer drevesa rastejo nad električnimi napeljavami, strehami, ogradami ali lomljivimi predmeti. Z rutino in s sofisticiranimi metodami privezovanja in spuščanja vej lahko razrešimo tudi najbolj zapletene izzive. Pri izvedbi projektov upoštevamo zdravstveno stanje dreves, želje naših strank in varnost. Pri tem seveda dajemo velik poudarek tudi na ustrezne tehnike obrezovanja, skrb za drevesni kambij in pazljivost pri obremenitvi drevesa ob privezovanju in spuščanju vej. Ob morebitnem odkritju drevesnih ran ali duplin našim strankam predstavimo možne metode zdravljenja in oskrbe, če jih seveda stabilnost in zdravstveno stanje drevesa dopuščata. Nudimo tudi oceno stanja dreves, ki jo lahko izvedemo s pregledom s tal, s plezanjem na drevo ali z dronom. S tal ali s plezanjem na drevo lahko izvedemo tudi ultrazvočne meritve drevesa (za odkrivanje duplin ali razkroja v drevesni krošnji).